Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevråd

Elevråd

§11-6 i Opplæringslova omhandlar elevråd: ”Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.”Elevrådet tek på eige initiativ eller etter oppmoding frå administrasjonen opp saker som gjeld elevane sitt læringsmiljø, arbeidstilhøve og anna som gjeld elevane.Elevrådet er slik samansett: