Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy vgs. avd. Vanylven > Elevtenester > Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta

OT er for deg som:

- ikkje søkjer vidaregåande opplæring

- ikkje tek imot skule- eller læreplass

- sluttar på skulen eller som lærling i løpet av opplæringstida

Kva kan OT gjere for deg?

- gje rettleiing når du planlegg vidare opplæring

- hjelpe til med å finne tilrettelagde opplæringstilbod som delkurselev, opplæringskontrakt og andre tilpassa opplegg

- gje informasjon om rettar og mulegheiter som finst for deg

OT samarbeider med:

Fylkeskommunen har hovudansvaret for oppfølgingstenesta, men vi samarbeider med m.a. rådgjevarar i ungdomsskulen og vidaregåande skule, PPT og Nav.

Kontakt  for oppfølgingstenesta (OT) for Vanylven, Sande og Herøy er Heidi Skrede på Herøy vgs i Fosnavåg. Sjå høgremargen for kontaktinfo.

Kontaktpersonar

Heidi Skrede Heidi Skrede
Adjunkt med tillegg / OT-rådgjevar
71 28 18 45 /
Mob. 411 01 940
Send e-post