Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vellukka bli-kjent-dag

Allereie den andre skuledagen vart den tradisjonelle bli-kjent-dagen ved vidaregåande i Vanylven arrangert på Sandviksanden.

Les meir

Skulestart for skuleåret 2009 - 2010

Skulen startar for elevane onsdag 19. august kl. 08.10, og vi ønskjer alle velkomne til eit nytt skuleår. I år er det første skuleåret alle elevar i vidaregåande skule får gratis læremiddel, så du treng ikkje tenkje på innkjøp av lærebøker. Sjå oppslaget nedanfor om PC-ordninga for elevar komande skuleår.

Les meir

PC-ordning for vg1-elevar skuleåret 2009-2010

Komande skuleår kan vg1-elevane velje om dei vil nytte berbar PC som fylket kjøper inn, eller motta stipend og kjøpe/nytte eigen PC.

Les meir

MONSIADEN

Like før påske fekk vi ein telefon frå sjølvaste Monsiadegeneralen, Mons Sandnes. Han lurte på om vi ville vere med å hjelpe til på ”Monsiaden” 3 juni.

Les meir

Eksamen for privatistar våren 2009

I perioden 1. – 15. januar vert det opna for oppmelding for privatistar i ulike fag i vidaregåande skole og teknisk fagskole. Teoriprøver for lærlingar og praksiskandidatar må og oppmeldast i same perioden.

Les meir

Nye tilbod til hausten

Neste skuleår vert det muleg å ta Vg2 i helsearbeidarfag og i produksjons- og industriteknikk ved Herøy vgs., avd. Vanylven. Dette er ordinære skuletilbod, men opplegget vert i nær samarbeid med næringslivet og kommunen.

Les meir

Vellukka internasjonal dag

Internasjonal dag vart avvikla onsdag 29. oktober og fungerte i år veldig godt.

Les meir

Ung kunst

Vanylven kunstlag brukte i helga kantina til salsutstilling. Tekstilkunstnaren Solfrid Norvik og biletkunstnaren Henrik Koppen var kunstnarane på denne utstillinga.

Les meir

Klare for ID og OD

OD-komiteèn ved skulen er i full sving med å førebu internasjonal dag og Operasjon dagsverk Internasjonal dag er 29. oktober og Operasjon Dagsverk blir avvikla 30. oktober.

Les meir

Trafikkteljing

16. og 17. oktober var elevane med på ei trafikkteljing ved ferjesambandet Årvik - Koparnes.

Les meir