Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Friluftsliv med naturen som matkjelde

Fagdagen i naturfag var i år lagt til Flugevågen der det var fjøreekskursjon, bålbrenning og friluftsliv for alle elevane. For første gang hadde vi og med skikkeleg krabbekokar for bål, og på biletet er det hovudkonstruktøren av krabbekokaren som passar på at kokinga går rett føre seg.

Les meir

Flott overnattingstur

Etter ein lengre periode med regn vart det endeleg fint ver i slutten av september, og torsdag 27. var det klart for overnattingstur og naturfag/geografiekskursjon for ST på Øverberg. Torsdagskvelden var hovedattraksjonen det store bålet av einer, som til tider var reine fyrverkeriet.

Les meir

Skulevalet

Onsdag 29. august var det politisk debatt ved skulen.

Les meir

Bedriftsbesøk til Vanylven kommune

Fredag 25. august var elevar og tilsette ved skulen på bedriftsbesøk til Vanylven kommune. Dette vart ein flott dag der dyktige og engasjerte tilsette i kommuna orienterte.

Les meir

Bli kjend-dag på Sandviksanden

Den tradisjonelle bli kjend-dagen på Sandviksanden vart i år avvikla på onsdag 22. august. Tåke om morgonene gjorde at vi utsette avreisa eit par timar, men etterkvart vart veret betre og betre og det vart ein kjekk dag på sanden.

Les meir

Nytt skuleår

Dei tilsette ved skulen har planleggingsdagar 15. - 17. august.
Første skuledag for elevane er måndag 20. august kl. 8.10. Første skuledagen vert avslutta kl. 11.30 for elevane.

Les meir

PC-stipend for elevar på Vg1

Elevar på Vg1 og Vg2 vil få utbetalt eit PC-stipend skoleåret 2007/2008. I tillegg får alle elevar på Vg2 eit utstyrsstipend frå Lånekassen.

Les meir

Tur til Polen og Tyskland

Veka etter påske reiste dei fleste av elevane og 6 av dei tilsette på tur til Polen og Tyskland.

Les meir

Besøk på Aasen-senteret

13.april var ei gruppe elevar og lærarar på tur til Aasensenteret i
Hovdebygda.

Les meir

Kjempesjekk

I samband med næringslivsdagane overrekt ordførar Jan Helgøy i Vanylven ein sjekk på kr 20 000 til trivselstiltak for elevane. Pengane skal brukast til å finansiere elevane sin tur til Polen og Tyskland i april

Les meir