Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg1 - Helse- og oppvekstfag

Vg1 - Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag skal medverke til å dekkje kompetansebehovet i samfunnet innan oppvekst-, helse- og sosialtenesta. Utdanninga skal gi elevane grunnlag for å arbeide med menneske i alle livssituasjonar. Elevane skal lære haldningar, toleranse og samarbeid.

Fag- og timefordelinga finn du nedanfor.

Nærare om programfaga

Helsefremjande arbeid omhandlar

 • samanhengar mellom helse og livsstil
 • kosthald
 • hygiene
 • anatomi og førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

 • kommunikasjon, haldningar, verdiar og menneskesyn
 • menneske med ulike funksjonsnivå
 • korleis mennesket utviklar seg
 • ulike kulturar

Yrkesutøving

 • organisering av oppvekst-, helse- og      sosialtenestene
 • service, etikk og omsorg innan dei ulike tenestene
 • yrkesgrupper, heilskapleg og tverrfagleg samarbeid

I prosjekt til fordjuping arbeider vi med

 • ulike utdanningsprogram etter Vg1
 • kosthald og livsstil for ulike aldrar

Fag- og timefordeling Vg1 (HO)

Fag Timar pr veke (á 45 min)

Fellesfag

 
Norsk 2
Matematikk 3
Naturfag 2
Engelsk 3
Kroppsøving 2
Sum fellesfag 12

Felles programfag

 
Helsefremjande arbeid 7
Kommunikasjon og samhandling 5
Yrkesutøving 5
Sum felles programfag 17

Prosjekt til fordjuping

6
Totalt omfang 35
 

Kontaktpersonar

Ester Sørdal Klungre
Avdelingsleiar
71 28 18 81 / Mob. 918 91 826
Send e-post
Liv Ingunn Vada
Lærar
71 28 18 92 / Mob. 917 88 951
Send e-post
Astrid Bergheim Sørdal
Lærar
71 28 18 91 / Mob. 911 49 791
Send e-post